MEN�
Hak ve Ykmllkler

Fotografsatisi.com web sitesi sunduu hizmetlerin srekliliini salamak iin, ibu szlemede herhangi bir bildirimde bulunmakszn tek tarafl deiiklik yapabilme ve herhangi bir gereke gstermeksizin, tek tarafl olarak verdii hizmeti srekli veya geici olarak durdurma, servis ieriini deitirme veya iptal etme hakk vardr.

bu szleme hkmlerine aykr materyalleri fotografsatisi.com sitesine gndermi olan yenin yelii, herhangi bir bildirim yaplmakszn tek tarafl olarak fesih ve sonlandrma hakk vardr.

Fotografsatisi.com web sitesi reklam, blten duyuru v.b. mesajlar yelerine gnderebilir. Mesajlar yeler almay ye olarak kabul etmi saylrlar.

Szlemenin yrrle girmesi ve iptali ye kayt ilemini tamamlad andan itibaren ibu szlemede belirtilen artlar kabul etmi ve i bu szleme yrrle girmi saylr. yeliin sona ermesi ile veya ibu szlemede saylan fesih hallerinden herhangi birinin gereklemesi ile hibir uyarya gerek kalmakszn szleme hkmsz kalacak; ancak, yelik sresince szleme artlar geerli saylacaktr.

Doabilecek uyumazlklarn zmnde stanbul Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkili klnmtr. ye olurken yenin bildirdii e-posta adresi ve yine ye tarafndan belirtilen adrese yaplacak her trl bildirimi kabul eder. Burada belirtilen adresin doruluu kullancy balar.

Taraflar, mevcut e-postalarndaki deiiklikleri yazl olarak dier tarafa bildirmedike, e-postalara yaplacak bildirimlerin geerli olacan ve kendilerine yaplm saylacan kabul ederler.

ye, bu katlm szlemesinde yer alan maddelerin tmn okuyup anladn kabul eder ve kendisiyle ilgili olarak verdii bilgilerin doruluunu onayladn beyan, kabul ve taahht eder.

Yukarda belirtilen btn koullar kabul ediyorum